İmmünoreaksiyon Testi nedir?

Otolog kanser aşısı tedavisi için sık sık tekrarlanan aşılara gerek yoktur.

İmmünoreaksiyon Testinin Uygulanması (Intradermal Ttest / DTH Response Test)

Canlı vücutta otolog kanser dokusuna karşı hücresel immünreaksiyonun oluşup oluşmadığını kontrol etmek için, “DTH (Gecikmeli Tip Hipersensitivite) yanıt testi” adı verilen bir intradermal test (aşılamadan önce ve sonra) iki kez yapılır. Tüberkülin testininkine benzer bir prensibe dayanan DTH yanıt testi (Mycobacterium tuberculosis enfeksiyonu geçmişini kontrol etmeyi amaçlamaktadır), bireysel hastalarda hücresel bir immün reaksiyonun gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmeyi sağlar. Bu testle, kanser dokusuna immün reaksiyonu kontrol etmek için sadece hastanın formalin içinde sabitlenmiş kanser dokusu intradermal olarak enjekte edilir.

İlk aşılamadan önce gerçekleştirilen DTH yanıt testi I genellikle negatiftir. Bu, kanser hedefli hücresel immün reaksiyondan arınmış bir durumu gösterir (böyle bir reaksiyon zaten mevcutsa, kanserin gelişmesi olası değildir). Üçüncü aşılamadan sonra DTH yanıt testi II’de pozitif test eden bir hasta, hastanın vücudundaki immünokompetan hücrelerin aşı tarafından aktive edildiğini ileri sürerek bu hastada kanser hücrelerine karşı sitotoksik lenfositlerin (CTL) indüklenmiş olma olasılığını ortaya çıkarır.

DTH yanıt testi II, hastaneye bağlı olarak bazen atlanır.

DTH yanıtı

Hem DTH tepki testleri I hem de II sırasında, enjeksiyon bölgesinde oluşan eritemin boyutu (kızarıklık) aşılamadan iki gün sonra ölçülür. Eriteminin çapı 10 mm veya daha büyükse, reaksiyon “pozitif” olarak değerlendirilir.