Arka Fon

GcMAF (Gc Proteinden Türetilmiş Makrofaj Aktive Etme Faktörü) insan vücudunda doğal olarak oluşur ve kanser hücrelerini ve bakteri ve virüsler gibi yabancı istilacıları yok etmek için makrofajları aktive eder. Kanser, HIV ve viral hepatit gibi ciddi hastalıklar GcMAF tarafından yok edilir.

GcMAF, kendini savunmak için bağışıklık sistemimizi etkisiz hale getirir. Bu, hastalığın kontrolsüz ilerlemesini sağlar. Özel steril laboratuvarımız olan Hücre İşleme Merkezi’nde (CPC) büyük miktarlarda yeni ikinci nesil GcMAF üretmek için küçük bir sağlıklı insan serumu örneği kullanıyoruz. Bu oldukça aktif ikinci nesil Gc-MAF, hastaya kas içinden (IM) veya deri altından (SC), genellikle iki kez ve bazı durumlarda haftada 3 kez enjekte edilir. Haftalar ve aylar içinde, bağışıklık sistemi makrofajların aktivasyonu yoluyla güçlenir ve kanser hücrelerini, virüsleri ve bakterileri yok etmeye başlar. GcMAF enjeksiyonlarına ek olarak, yüksek kaliteli kolostrumdan üretilen başka bir GcMAF formu, lenfoid dokudaki makrofajları aktive etmek için ağızdan, bağırsakta ve dil altından uygulanabilir.

GcMAF Terapisinin Genel Hedefleri

 

 • Refahı ve yaşam kalitesini (QOL) iyileştirin
 • Düzenli yaşam tarzı aktivitelerine katılabilmeleri için hastayı sağlığına kavuşturun
 • Uzun vadeli hayatta kalma
 • Diğer tedavilerin etkilerini artırın
 • Bağışıklık sistemini onarın
 • Monositlerin (makrofajlar) sayısını artırın ve vücuttaki kanser hücrelerini, virüsleri, bakterileri ve diğer patojenleri yok etmek için onları aktive edin
 • Dendritik hücrelerin (DC’ler) olgunlaşma oranını artırın

GcMAF Terapisine Genel Bakış

 • Bir Yüksek Doz GcMAF kürü genellikle 6 ay boyunca 48 dozdur (haftada 2 kez uygulama).
 • İleri koşullar için, Yüksek Doz GcMAF haftada 3 kez uygulanabilir.
 • Hastalığın evresine ve her hastaya özgü diğer faktörlere bağlı olarak ek kurslar gerekebilir.
 • Vücuttaki kanser hücrelerini, virüsleri, bakterileri ve diğer patojenleri yok etmek için hastalık mevcut olduğu sürece tedaviye yüksek dozda devam edilmelidir.
 • Ciddi hastalıklar için, en etkili tedavi için GcMAF enjeksiyonu ve günlük Colostrum MAF kombinasyonunu oral ve dil altı uygulama yoluyla öneriyoruz.
 • Yüksek Doz GcMAF’nin uzun süreli idame dozları, hastalığın eradikasyonunun kanıtlarından sonra nüksü azaltmak için önemli olabilir.
 • Oral Kolostrum MAF, sağlığı korumak için uygun bir uzun vadeli seçenek olabilir.

Diğer Önemli Noktalar

 • Makrofajları Yüksek Doz GcMAF ile aktive etmek, tek başına veya diğer birçok terapiyle kombinasyon halinde kullanılabilen herhangi bir tedavi programının önemli bir parçasıdır.
 • GcMAF, özellikle bağışıklık sistemine zarar vermeyen hedefli tedavilerle sinerji içinde iyi çalışır. Hedeflenen tedavilerin örnekleri arasında hormon tedavileri, monoklonal antikor ilaçları, küçük moleküllü ilaçlar, sinyal transdüksiyon inhibitörleri (HER2 inhibitörleri, BRAF inhibitörleri, EGFR inhibitörleri), anjiyogenez inhibitörleri, immünoterapi ilaçları (CTLA-4 proteinini hedefleyen ilaçlar gibi) bulunur.
 • İkinci nesil GcMAF, hiçbir yan etkiye sahip olmama avantajına sahiptir, bu nedenle hastalık mevcut olduğu sürece tedaviye gerektiği kadar devam edilmelidir. Bu, kullanımlarını sınırlayan kümülatif toksisiteye sahip birçok geleneksel tedaviye göre önemli bir avantajdır.
 • GcMAF, GcMAF enjeksiyonları ve / veya Colostrum GcMAF’nin oral uygulamasıyla tedavi devam ederken asla çalışmayı bırakmaz ve makrofajları etkinleştirmeye devam eder.

İkinci Nesil GcMAF

İkinci nesil Gc-MAF, Japonya’da Saisei Mirai tarafından 20 yılı aşkın süredir GcMAF üzerinde çalışan Tokushima Üniversitesi’nden araştırmacılarla işbirliği içinde geliştirilen yeni patentli bir süreç kullanılarak üretildi. GcMAF’ımız, steril hücre işleme tesisimizde, şu anda mevcut olan diğer GcMAF’lerden 10-15 kat daha konsantre ve daha aktif ve stabil olan bu yeni ve geliştirilmiş 2. nesil yöntem kullanılarak yapılmıştır. Daha da önemlisi, bu çok daha yüksek konsantrasyondaki GcMAF’nin, hastaların büyük çoğunluğunda büyük ölçüde herhangi bir yan etkiden yoksun olduğu ve oksidasyona dirençli olduğu için çok daha stabil olduğu klinik olarak gösterilmiştir. GcMAF kullanan 100 hastadan yaklaşık 1’inde yalnızca düşük dereceli ateş veya egzama gözlenmiştir, ancak bunlar kısa vadeli etkilerdir.

First-Generation GcMAF vs Saisei Mirai Second-Generation GcMAF Concentration

 • 0,5 ml Yüksek Dozlu GcMAF yaklaşık 1500 ng GcMAF’dir
 • Gc-MAF, doğal bir immünoterapi ürünüdür. GcMAF konsantrasyonundaki varyasyon, serum örnekleri arasındaki normal varyasyondan kaynaklanmaktadır. Lenfositlerin veya doğal öldürücü hücrelerin herhangi bir zamanda insanlar arasında sayı olarak değişmesi gibi, serumdan üretilebilecek GcMAF miktarı da değişecektir.
 • GcMAF’ımız özel bir tesiste aseptik koşullarda üretilmekte ve tüm ürünlerin üretiminde steril filtrasyon kullanılmaktadır.
 • Yeni 2. nesil Gc-MAF ürünümüz Nisan 2011’den beri Japonya’daki kliniğimizde yüzlerce hastada güvenle kullanılmaktadır. Kliniğimizde tedavi Kas içi (IM), Subkutan (SC) ve İntramural (IT) enjeksiyon ile yapılmaktadır.

GcMAF hazırlık sürecinin adımlarını gösteren diyagram

Fotoğrafın izniyle, Tokushima Üniversitesi

İkinci nesil GcMAF’nin makrofaj fagositik aktivitesi. Mor renk, renk olarak berrak olan, opsonize kırmızı kan hücrelerini fagositize eden (sindiren) GcMAF tarafından aktive edilen makrofajlardır.

Makrofaj nedir? Makrofajlar (Yunanca: büyük yiyiciler) dokularda bir tür beyaz kan hücresi olan monositlerin farklılaşması ile üretilen hücrelerdir. Makrofajlar, hem spesifik olmayan savunmada (doğuştan gelen bağışıklık) işlev görür hem de omurgalı hayvanların spesifik savunma mekanizmalarını (adaptif bağışıklık) başlatmaya yardımcı olur. Rolleri, hücresel artıkları ve patojenleri, sabit veya hareketli hücreler olarak fagositoz (yutmak ve sonra sindirmektir). Ayrıca lenfositleri ve diğer bağışıklık hücrelerini patojenlere yanıt vermeleri için uyarırlar. Yabancı maddelere, bulaşıcı mikroplara ve kanser hücrelerine imha ve yutma yoluyla saldıran özelleşmiş fagositik hücrelerdir. M1 makrofajları – kanser baskılayıcılar

Bir Patojeni Yutan Makrofajın Adımları

 1. Lizozomların fagozom ile füzyonu bir fagolizozom oluşturur; patojen enzimler tarafından parçalanır
 2. Atık malzeme atılır veya asimile edilir (ikincisi resmedilmemiştir)Parçalar:
 • Patojenler
 • Fagosom
 • Lizozomlar
 • Atık malzeme
 • Sitoplazma
 • Hücre zarı

D Vitamini Bağlayıcı Protein D Vitamini Bağlayıcı Protein D vitamini bağlayıcı protein, Gc Proteini olarak da bilinir. Vücudumuzda, özellikle de güneşe maruz kaldığımızda, özellikle karaciğerde üretilir. Bu bağlayıcı protein, taşıma ve saklama için vücudumuzdaki 25 (OH) D vitaminine bağlanır. D Vitamini BP’nin farklı formları vardır, en baskınları glikosile edilmemiş 656 Da proteinlerdir. DBP vitamini, karaciğer hastalığında önemli olan hücre dışı G-aktinin en önemli temizleyicisidir. DBP Vitamini makrofajları GaINAc ile modifiye edilmiş Gc Proteini aracılığıyla aktive eder. DBP vitamininin vücudumuzdaki D vitamini hormonunun dağılımı, alımı, aktivasyon profili veya biyolojik gücü üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yoktur, bu yüzden çok fazlasının bir problem olması olası değildir. D vitamini bağlayıcı protein, vücudumuzdaki temel makrofaj aktive edici faktördür.

Vitamin DBP Düzeylerini Etkileyen Faktörler Karaciğer hastalığı, DBP Vitamini (Gc Protein) düzeylerini düşürür. Kronik karaciğer hastalığı, seviyeleri akut karaciğer yetmezliğinden daha az düşürür. Travma ve ameliyat DBP vitaminini azaltacaktır. Septik enfeksiyonlar, DBP Vitamini üretimini artırabileceğinden daha hızlı tüketir. Serumdaki normal Vitamin DBP (Gc Protein) seviyeleri 350-500 mg / l’dir. 80 mg / l’nin altındaki Gc Protein seviyeleri sırasıyla% 85 ve% 43’lük pozitif ve negatif mortalite tahmini değerleri verir. Hayatta kalanlar 102 mg / l’den yüksek seviyelere sahipti. Makrofaj Aktivasyon Faktörü nedir? Makrofaj aktivasyon faktörü (MAF), makrofaj aktivitesini artıran ve onları doğal öldürücü (NK) hücrelere dönüştüren glikoproteinlerdir. DBP Vitamini (Gc Protein) birincil MAF’dir. Glikosile edilmiş Gc Proteini en iyi MAF’dir.

GcMAF Terapisi Hastalıkları

 • Gc-MAF makrofaj aktivasyon tedavisi, kanser, HIV AIDS, Hepatit B virüsü (HBV), Hepatit C virüsü (HCV), Herpes Simplex virüsü (HSV), Tüberküloz, Pnömoni enfeksiyonu, Epstein gibi birçok hastalığın tedavisinde faydalıdır. Barr virüsü (EBV), sistit / idrar yolu enfeksiyonu (UTI), Endometriozis, Seçici IgA eksikliği bozukluğu ve influenza virüsü.
 • Sağlıklı bireylerde bağışıklık sistemi birçok hastalık türünün üstesinden gelebilir, ancak bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler GcMAF tedavisinden faydalanacaktır.
 • İnsanların büyük çoğunluğunda 2. nesil Gc-MAF tedavimizin hiçbir yan etkisi yoktur veya yan etkiler çok küçüktür ve çok nadirdir. Düşük dereceli ateş ve egzama GcMAF kullanan 100 hastadan yaklaşık 1’inde gözlenmiştir, ancak bunlar kısa vadeli etkilerdir.
 • Kliniğimizde tedavi Kas içi (İM), Deri altı (SC) ve İntramural (IT) enjeksiyonla yapılmıştır.

Diğer Tedavilerle Kombinasyonda GcMAF, etkilerini iyileştirmek için çok çeşitli diğer standart tedaviler ve ilaçlarla birlikte güvenle kullanılabilir. Buna bütünleyici tıp diyoruz.

 • Anti-kanser ilaçları ve radyasyon tedavisi (radyoterapi) ile bir kombinasyon mümkündür. Maksimum etki ve GcMAF’dan fayda sağlamak için kemoterapiden birkaç gün arayla uygulayın. Radyasyon tedavisinin Gc-MAF üzerinde önemli etkileri yoktur, bu nedenle her ikisi de herhangi bir zamanda birlikte kullanılabilir. Klinik deneyimimizde, önceden önemli ölçüde kemoterapi tedavisi görmüş hastalarda, palyatif radyoterapi ile birlikte GcMAF’den önemli kanser öldürücü etkiler gözlemledik. Bu çok modlu bütünleştirici tedavi hakkında daha fazla ayrıntı için Vaka Raporlarımıza bakın.
 • Çalışmalar, GcMAF’nin makrofajların aktivasyonu yoluyla tümör öldürme aktivitesine ek olarak anti-anjiyojenik aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir.
  GcMAF, Sonodinamik Terapi (SDT), Fotodinamik Terapi (PDT) veya her ikisi (Sonofotodinamik Terapi, SPDT), Maitake Ekstresi, Coley Aşısı (Coley Fluid), yüksek doz IV C Vitamini, düşük doz Naltrexone (LDN), Alfa ile birleştirilebilir -Lipoik Asit, hipertermi tedavisi, immünoterapiler ve kanser aşıları (otolog kanser aşısı gibi).
 • GcMAF, günde en az 5.000 IU vitamin D3 ile kombinasyon halinde kullanılmalıdır. Kandaki D vitamini seviyeleri genellikle kanser, HIV AIDS, vb. Gibi birçok hastalıkta düşüktür. GcMAF’ın tam olarak çalışması için normal D vitamini seviyeleri gereklidir. Kanınızı 25 hidroksi-D vitamini ve kalsiyum seviyenizi test ettirin. Kandaki kalsiyum seviyeleri yükselirse, optimum dengeyi sağlamak için D3 vitamini dozlarının azaltılması gerekebilir.

Gc-MAF’den Kaçınmak İçin Kombinasyonlar, çok çeşitli ilaçlar ve diğer tedavilerle güvenle kullanılabilir. Ancak şunları öneririz:

 • Bağışıklığı baskılayıcı etkileri nedeniyle minimum steroid kullanımı arzu edilir, ancak steroidler gerekirse GcMAF ile güvenli bir şekilde kullanılabilir ve doktorunuz tarafından reçete edilebilir.
 • Radyasyon tedavisi mümkün olduğunca kemoterapiye tercih edilir.

Tedavi

 • Tedavi, GcMAF makrofaj aktive edici faktörün intramüsküler (IM) veya subkütan (SC) enjeksiyonu ile haftada 1-2 kez (veya tedavi eden doktor tarafından reçete edildiği şekilde) yapılır. Aşağıdaki dozlama önerilerine bakın.
 • IM ve SC enjeksiyonları açık ara en yaygın uygulama yöntemi olmasına rağmen, kliniğimizde tedavi intramural (IT) enjeksiyonla da yapılmaktadır.
  Şişeleri kullanırken etanol ile iyi aseptik işlem gereklidir.

İkinci nesil GcMAF için Dozlama Önerileri

 • Gc-MAF uygulamasının dozajı ve sıklığı, tedavi eden doktorun takdirine bağlıdır.
 • İkinci nesil GcMAF için herhangi bir üst sınır belirlenmemiştir.

Kanser, HIV AIDS, Hepatit, Tüberküloz Kanser, HIV AIDS, hepatit ve tüberküloz hastaları için, haftada bir veya iki kez 1500 ng Yüksek Doz GcMAF öneririz.

 • Maksimum etki için haftada iki kez 0,5 ml öneririz.
 • Bir Yüksek Doz GcMAF kürü genellikle 6 ay boyunca 48 dozdur. Hastalığın evresine ve semptomların ciddiyetine bağlı olarak ek kurslar gerekebilir.

Bağışıklık sisteminin etkili bir şekilde çalışması için her zaman makrofaj aktivasyonu gereklidir. Gc-MAF tedavisi, hastalık mevcut olduğu sürece ve daha sonra tekrarlama olasılığını azaltmak için bir süre devam etmelidir. Kronik Yorgunluk Sendromu (CFS) / Miyaljik Ensefalomiyelit (ME) Kronik Yorgunluk Sendromu (CFS) ve Miyaljik Ensefalomiyelitte (ME), haftada bir kez daha düşük bir 100 ng Düşük Doz GcMAF dozu önerilir. İkinci nesil GcMAF ile, daha etkili bir tedavi için Yüksek Doz GcMAF kullanmanızı öneririz. Önerilen doz – 0.25ml Yüksek Dozlu GcMAF, kas içi veya deri altı enjeksiyonla haftada iki kez.

 • Semptomlardaki iyileşmeler 2 ay içinde gözlemlenmelidir.
 • Minimum tedavi kursu 6 aydır ancak her hasta farklıdır ve olumlu ilerlemeye bağlı olarak ek kurslar gerekebilir.
 • Hastalar, herhangi bir zorlukla başa çıkabilmek için bağışıklık sistemleri tamamen iyileşene kadar iyi ve semptomsuz kalmak için uzun süreli GcMAF tedavisine ihtiyaç duyabilir.
 • Hasta zaten 100 ng Düşük Doz GcMAF kullanıyorsa ve tedavinin etkileri belirgin değilse, ikinci nesil Yüksek Doz GcMAF’ye geçmenizi öneririz.
 • Japonya’daki kliniğimizde tüm hastalarımız, hastalığı ne olursa olsun, ikinci nesil Yüksek Doz GcMAF kullanmaktadır.

* Bu dozaj önerilerinin yalnızca Saisei Mirai ikinci nesil GcMAF için geçerli olduğunu unutmayın. Otizm Spektrum Bozuklukları (ASD) Önerilen doz – 0.25ml Yüksek Doz GcMAF, kas içi veya deri altı enjeksiyonla haftada iki kez. *

 • Semptomlarda bazı iyileşmeler 2 ay içinde gözlemlenmelidir.
 • Minimum tedavi kursu 6 aydır, ancak her hasta farklıdır ve olumlu ilerlemeye bağlı olarak ek kurslar gerekebilir.
 • Hastalar, herhangi bir zorlukla başa çıkabilmek için bağışıklık sistemleri tamamen iyileşene kadar iyi ve semptomsuz kalmak için uzun süreli GcMAF tedavisine ihtiyaç duyabilir.
 • Otizm hakkında daha fazla ayrıntı için Otizm Spektrum Bozuklukları (ASD) sayfamıza bakın.

* Bu dozaj önerilerinin yalnızca Saisei Mirai ikinci nesil GcMAF için geçerli olduğunu unutmayın. GcMAF Terapisi Bir GcMAF terapisine girmek istiyorsanız, hastalığınızın ayrıntılarını, mevcut tedavinizi ve ihtiyacınız olan GcMAF miktarlarını içeren e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin. Ücret ve ödeme detayları aşağıda verilmiştir. Yüksek Dozlu GcMAF 2,5 ml çok dozlu şişeler (1500 ng / 0,5 ml): 2 şişe x 2,5 ml GcMAF (1500 ng / 0,5 ml) 8 doz 4 şişe x 2,5 ml GcMAF (1500 ng / 0,5 ml) 16 doz 6 şişe x 2,5 ml GcMAF (1500 ng / 0,5 ml) 24 doz Çok dozlu kullanım için flakonları 2-8 ° C’de buzdolabında saklayın. Bir yıldan uzun süreli saklama için, flakonlar çok dozlu kullanım için dondurulmuş olarak saklanabilir ve bir kez çözülebilir. İkinci nesil GcMAF’nin çok geliştirilmiş stabilitesi nedeniyle, donma genellikle gerekli değildir. Başka miktarlara ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin. GcMAF, doğal bir immünoterapi ürünüdür. GcMAF konsantrasyonundaki varyasyon, kan örnekleri arasındaki normal varyasyondan kaynaklanmaktadır. Lenfositler veya doğal öldürücü hücrelerin sayıları hastalar arasında ve herhangi bir zamanda değiştiği gibi, gerekli Gc-MAF miktarı da değişir. Gc-MAF’yi yüksek kaliteli çok dozlu şişelerde sıvı formda gönderiyoruz. Viyaller geldikten sonra, enjeksiyona kadar maksimum aktiviteyi sürdürmek için buzdolabında saklanmalıdır. Gc-MAF, son teknoloji steril hücre işleme tesisimizde, 10-20 kat daha fazla GcMAF içeren ve şu anda mevcut olan diğer GcMAF ürünlerinden daha aktif ve stabil olan yeni ve geliştirilmiş bir ikinci nesil yöntem kullanılarak üretilmiştir. En yüksek seviyede kalite ve güvenliği sağlamak için GcMAF’ımız dikkatlice test edilir ve taranır. Tüm GcMAF ürünleri sterildir, 0.22 mikronluk filtrasyon sistemi ile filtrelenir ve laboratuvardan çıkmadan önce endotoksinler açısından test edilir. Tarama sürecimiz şunları içerir:

 • TPHA testi (Sifiliz)
 • Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg)
 • Hepatit B çekirdek antikoru (HBcAb)
 • Hepatit B e antijeni (HBeAg)
 • Hepatit C virüsü (HCV) antikoru
 • HIV antijeni ve antikoru
 • İnsan T hücre lenfotropik virüsü (HTLV1) antikoru
 • Endotoksin

GcMAF aktivite testleri Tokushima Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen aktivite deneyleri. Test sonuçlarının yalnızca 2. nesil GcMAF için geçerli olduğunu unutmayın. Çeşitli koşullar altında GcMAF aktivite seviyeleri

 • Oda sıcaklığında (10-15 ° C) 14 gün – aktivitede önemli bir değişiklik yok
 • 7 gün boyunca 40 ° C’de – aktivitede önemli bir değişiklik yok
 • 1 yıllık soğutmadan sonra – aktivitede önemli bir değişiklik yok

Özet

 • Testler, ikinci nesil GcMAF ürünümüzün son derece sıcaklığa dayanıklı olduğunu ve 40 ° C’ye kadar yüksek sıcaklıklarda 1-2 hafta sonra bile maksimum etkinliğini koruduğunu göstermektedir.
 • Bu, Gc-MAF’ımızı, sevkiyat sırasında etkinlikte önemli kayıplar olmaksızın dünya çapında nakliye için yeterince kararlı hale getirir.
 • Bir yıllık soğutmalı depolamadan sonra da maksimum verimlilik korunur.

ÖNEMLİ
Kanser için GcMAF immünoterapi protokolü

1, En iyi sonuçlar, Oral Kolostrum GcMAF (kapsüller, sprey veya şeker) ile kombinasyon halinde 2. Nesil GcMAF enjeksiyonundan elde edilecektir.

2, Genel olarak, GcMAF enjeksiyonu, mümkünse tümörlerin yakınında subkütan uygulama veya intramüsküler uygulama ile gerçekleştirilir.

3, 2. Nesil GcMAF Dozu
1, kanserin önlenmesi için
0.5ml GcMAF enjeksiyonu, genellikle haftada bir

2, Evre 1 kanser için
0.5ml GcMAF enjeksiyonu, genellikle haftada 1-2 kez

3, Evre 2 kanser için
0.5ml GcMAF enjeksiyonu, genellikle haftada 1-2 kez

4, Evre 3 kanser için
0.5ml GcMAF enjeksiyonu, genellikle haftada 2-4 kez veya
1.0ml GcMAF enjeksiyonu, genellikle haftada 1-3 kez

5, 4. evre kanser için
0.5ml GcMAF enjeksiyonu, genellikle her gün veya
1.0ml GcMAF enjeksiyonu, genellikle 3-5 / hafta veya
2.5ml GcMAF enjeksiyonu, genellikle haftada 2-3 kez

3, Oral kolostrum GcMAF, iştahı artırarak, enerjiyi artırarak ve yorgunluğu azaltarak düşük beslenme ve kanser kaşeksisi olan hastalar için etkilidir.

4, Oral kolostrum GcMAF genellikle oral uygulama ile alınır. Örneğin sabah kahvaltısından 20 dakika önce ve yatmadan önce

5, Oral Kolostrum GcMAF Dozu
1, Yetişkinler için
4 kapsül / gün, kahvaltıdan 20 dakika önce sabah 2 kapsül ve yatmadan önce 2 kapsül
2, Çocuk için (20 kg)
Günde 2 kapsül, kahvaltıdan 20 dakika önce sabah 1 kapsül ve yatmadan önce 1 kapsül
3, kanser kaşeksi için
6-8 kapsül / gün, yemekten 3-4 kez 2 kapsül

İkinci Nesil GcMAF, çok dozlu kullanım için buzdolabında saklanmalıdır ve 1 yıldan uzun süre tamamen aktif kalacaktır. Bununla birlikte, 2 aydan daha uzun olması beklenen saklama için, flakonlar derhal dondurulmuş olarak saklanabilir ve daha sonra her flakon, çok dozlu kullanımın başlangıcında buzdolabında saklanabilir.

Stabilite testleri, 2. Nesil GcMAF’nin sıcaklığa çok dayanıklı olduğunu ve oda sıcaklığında 4 hafta ve 40 ° C’de (104 ° F) 1 hafta sonra bile maksimum aktiviteyi koruduğunu göstermektedir. Nakliye, ürünün aktivitesini etkilemeyecektir. Laboratuvar verileri için lütfen web sitemizdeki GcMAF Kararlılığı deney raporumuza bakın.

Ayrıca, daha iyi sonuçlar için Tümör Tedavi Alanı (TTF) ve / veya Yüksek Doz C Vitamini infüzyonu gibi diğer tedavileri GcMAF ile birleştirmenizi öneririz.